Turista túlélőszótár

Hegyi nyelvtanfolyam

gyorsan, olcsón

Meglepő, de valós tény: fent a hegy turistaútjain leginkább a szláv nyelvek dominálnak (utalok itt a cseh, lengyel és szlovák turistákra, akik egyébként jó eséllyel beszélnek angolul is). A helybeliekkel való kommunikációhoz viszont már elkel némi román-tudás (bár akad, aki beszél magyarul is). Ebben segít az alábbi „mini-túlélőszótár”, melyben a szavakat témakörök szerint a következőképpen csoportosítottam: alapszókincs, domborzat, időjárás, infrastruktúra, étkezés, tájékozódás, utazás és számnevek. A táblázatokban szereplő fonetikus magyar átírás az eltérő hangok miatt nem mindig fedi pontosan a román kiejtést, de használhatóság szempontjából megteszi. Aki pedig még többet szeretne tanulni, annak ajánlom az alábbi keresőmezőket:


„Alapszókincs”

magyar román kiejtés
igen da
nem nu nu
szervusz salut szálut
jó napot bună ziua bunö zjuá
jó estét bună seara bunö szeárá
viszontlátásra la revedere lá revedere
köszönöm mulţumesc mulcumeszk
szívesen placere plácsere
nap ziua zjuá
hét săptămînă szöptömüná
este noapte noápte
tűz foc fok
tilos interzis interzisz
életveszély pericol perikol
pásztor cioban csobán
nehéz dificil dificsil
közepes mediu médiu
könnyű uşor usor
-val / -vel (elöljárószó) cu ku
nélkül (elöljárószó) fără förö
szép frumoasă frumoászö

Infrastruktúra

magyar román kiejtés
menedékház cabana kábáná
védkunyhó refugiu refudzsu
sátrazóhely loc de campare lok de cámpáre
út drum drum
turistaút traseu turistic trászeu turisztik
ösvény potecă potekö
jelzés marcaj márkázs
sárga galben gálben
kék albastru álbásztru
piros roşu rosu
templom biserică biszerikö
esztena stână sztünö

Időjárás

magyar román kiejtés
időjárás vremea vremeá
hőmérséklet temperatura temperáturá
eső ploaie ploáje
szél vânt vönt
nyár vară várö
tél iarnă járnö

Tájékozódás, helymeghatározás

magyar román kiejtés
irány direcţia direkciá
észak nord nord
dél sud szud
kelet est eszt
nyugat vest veszt
központ centru csentru
jobbra dreapta dreáptá
balra stînga sztüngá
egyenest înainte ünáinte
visszafelé înapoi ünápoj
felé spre szpre
felől dinspre dinszpre
között între / dintre üntre / dintre
át, keresztül prin prin
-ban, -ben (elöljárószó) în ün
távolság distanţa disztáncá
hosszú lung lung
rövid scurt szkurt
nagy mare máre
kicsi mică mikö
mély adânc ádünk
magas înalt ünált

Domborzat

magyar román kiejtés
hegy munte munte
völgy vale vále
csúcs vârf(ul) / culmea vürf(ul) / kulmeá
(fő)gerinc creastă (principală) kreásztö (princsipálö)
hágó / nyereg pasul / şaua pászul / sáuá
kő / szikla piatra / rocă pjátrá / rokö
lac(ul) lák(ul)
forrás izvor(ul) izvor(ul)
rét / tisztás poiana pojáná
barlang peştera pesterá
zsomboly aven(ul) áven(ul)

Utazás

magyar román kiejtés
országos főút drumul naţional (DN) drumul nácionál
megyei út drumul judetan (DJ) drumul zsudetán
útépítés drum in lucru drum in lukru
terelés ocolire okolire
vasútállomás gara gárá
autóbusz-állomás autogara áutogárá
érkezés sosire szoszire
indulás plecare plekáre
vasúti menetrend mersul trenurilor merszul trenurilor
jegy bilet bilét
személyvonat tren personal trén pérszonál
sebesvonat tren accelerat trén áccselerát
gyorsvonat tren rapid trén rápid

„Étkezés”

magyar román kiejtés
(ivó)víz apă (potabilă) ápö (potábilö)
kenyér pîine püjne
sör bere béré
tej lapte lápte
sajt (általános) caşcaval káskávál
juhsajt, házi sajt caş kás
orda urdă urdö
puliszka mămăligă mömöligö
pörkölt tocăniţă tokönicö
rablóhús frigărui frigörui
csorba (savanyú leves) ciorbă csjorbö
miccs mititei / mici mititej / mics
csirke / marha / disznó pui / văcuţă / porc puj / vökucö / pork

Számnevek

magyar román kiejtés
1 unu unu
2 doi doj
3 trei trej
4 patru pátru
5 cinci csincs
6 şase sásze
7 şapte sápte
8 opt opt
9 nouă nouö
10 zece zecse
20 douăzeci douözecs
30 treizeci trejzecs
40 patruzeci pátruzecs
50 cincizeci csincszecs
60 şaizeci sájzecs
70 şaptezeci sáptezecs
80 optzeci optzecs
90 nouăzeci nouözecs
100 o sută o szutá
1000 o mie o mije

Közreműködtek: Kozma Kis Emese, Dr. Péterffy Anna Erzsébet és Imreh András.